Inklusion kan være en utrolig stor udfordring. Det er især noget, som man har set i løbet af de sidste 20 år. Det er egentlig ikke fordi, at det er et nyt problem, men derimod fordi, det først er nu at man er begyndt at sætte fokus på det. I og med at de fleste grupper i samfundet efterhånden er lige i form af muligheder og rettigheder, mest af alt på grund af den store middelklasse, så er det andre problemer, man skal til at arbejde med. For det er præcis ligesom med behovspyramiden, der er konstant brug for nye udfordringer, og problemer der skal løses. Derfor ser man nu, hvordan man er nået til det punkt, hvor det at inkluderer gruppe, der har flere udfordring end de fleste. Dette kan være utrolig svært, fordi det er en hårfin grænse, hvor ingen skal komme i klemme. Det er derfor vigtigt, at man ikke skrider for hurtigt frem, og tager det helt stille og roligt. Dette kan være en udfordring, men det handler om at have et konstant overblik. Det handler om at skabe et klart billede af, hvornår det er muligt at inkluderer, og hvornår man simpelthen må accepterer, at det ikke kan lade sig gøre. For det er en kendsgerning, at det ikke altid er muligt at få alle inkluderet, sådan er det bare. Det kan derfor for mange også virke langt nemmere, hvis man blot deler det op i dem og os. Dog er dette en utrolig skam, i og med at der er masser muligheder for inklusion. Først og fremmest er det rart som udviklingshæmmet, at man ikke bliver fraskrevet som en del af samfundet, men det er for resten af samfundet også en utrolig lærerigproces, hvor man får forståelse for andre grupper, og på samme tid får man også testet sin egen sympati. Derfor er det utrolig vigtigt, at man på botilbud for udviklingshæmmede på Fyn er klar over det ansvar man har for inklusion.

De ansvarlige på botilbud for udviklingshæmmede på Fyn er nødt til at lære om inklusion

Dog kan det, som før nævnt, virke nærmest umuligt at skulle sørge for denne inklusion, da det er børn og voksne med udfordringer. Derfor er det også vigtigt, at de ansvarlige på botilbud for udviklingshæmmede har nogle redskaber til, hvordan man bedst og lettest gør dette. Der er heldigvis utrolig mange, der har forsket i dette, da det er en af de udfordringer, som samfundet nu står overfor. Det er derfor muligt at få en professionel til at holde et oplæg for hele personalet omkring denne inklusion.

Botilbud for udviklingshæmmede kan få lettet presset med denne inklusion

For ikke bare er det utrolig rart, at man som menneske føler sig som en del af samfundet. Det er også en måde, hvor på man lærer, hvordan man omgås andre mennesker i den virkelige verden. Dette er hermed med til at gøre det lettere for de ansvarlige, da de udviklingshæmmede kan gøre flere ting selv.