Det kan være svært, at finde et sted, som kan fungere som et opholdssted for unge – efterhånden er der dog åbnet nogen gode, som kan være et godt og støttende miljø for de unge mennesker, der af eller anden årsag ikke kan bo hjemme. Et opholdssted bærer på et stort ansvar, da de skal fungere som en slags anden familie, for alle de unge mennesker, som bor der. Derfor skal et opholdssted for unge også have nogen standarder og kunne løfte den tunge opgave, som det jo er, at skulle kunne agere som mor og far og ellers være en familie for den enkelte. Først og fremmest kræver det, at der er ansat nogen kompetente og pædagogiske medarbejdere på opholdssted for unge, så de har de rette værktøjer til at kunne takle de forskellige unge, samt de problemer, de kommer med. Oftest er et opholdssted for unge, et sted for den enkelte unge kan komme hen, når han/hun ikke har mulighed for at bo hjemme. Det kan være, man har en mor eller en far, der har et alvorligt alkoholproblem og derfor er den unge nødt til at flytte hen på et opholdssted for unge.

Hvad kan sådan et sted

Når man taler om opholdssted for unge og hvilken funktion de har, så kan man kort og godt sige, at deres funktion er, at give den unge dét, som han/hun ikke kan få derhjemme. Det vil med andre ord sige, mange af de unge, der bor på et opholdssted for unge, de kommer med problematiske baggrunde og har ikke mulighed for at bo hos deres egne forældre. I de tilfælde kan de så flytte hen på et opholdssted for unge, hvor de kan få støtte og hjælp fra voksne på stedet og samtidigt få venner, som måske også har en svær baggrund. Den allervigtigste funktion for et opholdssted for unge, er at det kan give den unge et trygt hjem og en tryg hverdag. Herunder kan den unge også føle sig tryg i den forstand, i og med at de er klar over, der altid er nogen voksne på det sted, som bekymrer sig for dem og altid er der til en snak. Det bliver lidt som den unges ’anden’ familie – men der er selvfølgelig stadig gode muligheder for, at den unge kan få besøg af familiemedlemmer udefra.

Få opbygget noget selvtillid

En vigtig ting hos opholdssted for unge, er der er gode muligheder for, at den unge kan udvikle sig og få skabt noget selvtillid. Dette kan gøres på flere måder, men først og fremmest gøres det ved, at der er nogen voksne ansat, der ved hvordan de skal støtte og hjælpe den unge til at tro på sig selv på opholdssted for unge. Derudover kan det også gøres igennem forskellige friluftsaktiviteter fx, hvor den unge gradvist får opbygget mere og mere selvtillid og dermed får opbygget et fundament af selvværd. Det er nok en af de vigtigste opgaver som et opholdssted for unge har.