Der er mange forskellige typer af unge, der kan have brug for at komme på specialskole. Det er ikke kun, de unge, der råber højt og forstyrrer undervisningen. Det kan også være dem, man som lærer overser, fordi der er så mange andre, der råber op. Eller dem, der virker helt normale, men som er ved at gå i opløsning inden i. Dem kan det være rigtig svært at få øje på, men forhåbentlig lykkes det.

På specialskolen Spirilen, der ligger i Hønsinge og har elever fra både Holbæk og Odsherred, har de mange forskellige elever. Det er både elever, der har indlæringsvanskeligheder. Det kan også være unge, der er blevet skadet følelsesmæssigt i en tidlig alder. Det vil typisk være fordi, deres forældre ikke har kunnet tage sig ordentlig af dem. Det kan også være unge, der lider af tilpasningsvanskeligheder, eller unge, der har hjerneskader. Endelig er det selvfølgelig også unge, der har fået konstateret en psykisk lidelse af den ene eller anden art.

Specialskolen Spirilen tager udgangspunkt i den enkelte elev

Når man har med unge med forskellige problemer at gøre, er det vigtigt at tage udgangspunkt i den enkelte elev. Det gør de på specialskolen Spirilen. De har nogle fag, som de skal undervise eleverne i. Det er for eksempel dansk og matematik. I det omfang det er muligt, og eleverne er interesserede, kan de dog også undervise i nogle fag, som de ikke nødvendigvis skal undervise i.

Undervisningen foregår altid i det samme lokale. Det er altid læreren, der kommer til eleverne. De behøver ikke at skifte lokale mellem timerne. Det giver en stor tryghed for eleverne. Derudover har hver elev sin faste base i klassen. Det vil sige, at de har en plads, der er deres, hvor de har deres ting, og deres computer. Det er også med til at skabe en større grad af tryghed i timerne.

Specialskolen Spirilen lærer de unge om ansvar

De unge kommer ofte fra en omtumlet tid i folkeskolen, hvor der ikke har været taget nok hensyn til dem. Det kan have gjort dem utrygge eller ligeglade med skolen. På specialskolen Spirilen prøver de på forskellige måder at få de unge til at tage ansvar for deres skolegang og at tage ansvar over for andre. Det er for eksempel, når de skal lave mad til resten af skolen.

Skolen tilbyder eleverne tre daglige måltider. Det er morgenmad, frokost og eftermiddagsmad. Det er en elev, der sammen med sin lærer tilbereder maden. Eleven står dermed med ansvaret for, at alle de andre på skolen får noget at spise. Det er et stort ansvar, som eleverne lærer at tage på sig. Det bliver gradvist tilpasset til, hvor god eleven er til at tage ansvar. Man skal heller ikke lægge en for stor byrde over på nogle. Men man skal også kræve noget af dem, hvis de kan klare det. Ellers rykker de sig ikke.

Det er vigtigt, at det er sund mad, der giver eleverne energi til at klare dagen.

Kilde: http://spirilen.dk/